biblioteka„Основният обект на познание на човечеството е самият човек.“ Папа Александър IV
Астрологията като наука и като религия е известна много преди християнството. Така например египтяните вече са имали някаква специфична система от философски възгледи, основаващи се на данните на астрологията. Днес не подлежи на съмнение фактът, че астрологията е била изучавана и разбирана във Вавилон повече, отколкото в която и да е друга страна на света. В древна Персия имало много знаменити астролози, чиито тълкувания на разположението на планетите, предвещават появяването на Христос, раждането на Мохамед и други събития. В Гърция астрологията идва от Египет, където 13 века преди раждането на Христос положението на звездите като сферични кръгове е било установено с голяма точност. Питагор също се занимавал с астрология, Платон бил неин познавач, а и много други гърци занимаващи се с умствен труд. В историята на Китай, Индия, Тайланд или Цейлон – навсякъде се сблъскваме с астрологията, процъфтяваща в тези страни цели векове.
Не е намалял интересът към астрологията и в наши дни. Анализът на научната литература показва, че през последните 25 години астрологическите данни са били проверявани с методите на математическата статистика. Било установено, че космофизическите условия в момента на раждане на човека оставят отпечатък върху неговото по-нататъшно развитие, предопределяйки формирането на неговите психофизически особености. Било доказано например предразположението на човека към заболявания при определени положения на планетите. Анализът на конфликтните двойки показа достоверността на астрологичните методи за оценка на съвместимостта между хората. Въз основа на тези данни е формулирана и публикувана хипотеза за обяснение на явленията, разглеждане от астрологията.