Овен Телец Близнаци Рак Лъв Дева Везни Скорпион Стрелец Козирог Водолей Риби

Планета СатурнСатурн винаги предлага много и тежка работа, но всичко зависи от това, как ще я възприемете. Може да считате, че такава работа е наказание и тогава тя ще предизвиква раздразнение и досада, а е възможно и да не получите компенсация за труда си така бързо, както ви се иска.
За да се научите правилно да възприемате онова, което предлага Сатурн, трябва преди всичко да приемете и осъзнаете факта, че никоя друга планета не може да ви даде истинско разбиране на причината за идването ви на Земята. Затова, всички претенции и обвинения по адрес на Сатурн, по повод на това, че той се проявява твърде строго, а понякога и безпощадно, говори за вашето нежелание да приемете условията, които ви определя кармата за този ви живот.

В действителност Сатурн е вашия кармичен помощник. Той укрепва вътрешната ви устойчивост и създава съвършенна психическа структура, позволяваща ви да осъзнаете сами себе си до степен да познаете света, да съобразите своята вътрешна реалност с външната и с реалното време.
Планетата управлява концентрацията и фокусирането. Управлява всички задръжки, забавяния и очаквания, всякакъв вид съхранение, а също така насочва вниманието и помага на развитието на издръжливостта и всички волеви качества.
Сатурн създава за вас различни препятствия и ограничения на всяко ниво и ви кара много да работите, понякога в непоносими условия, не реагира дълго на резултатите, които създавате с голям труд. Той ви учи на търпение и уважение преди всичко към външния свят и само след това към себе си.
Всички тези изяви на планетата ви помагат да се организирате, да видите и да разберете кои задачи са най-важни за вас в този период от време, да разберете, да не се бавите, в трудни ситуации да не губите времето и енергията си за странични дейности.
С други думи, Сатурн винаги фокусира на важното, маха второстепенното, всичко излишно, което пречи на работата и не позволява на време да създадете резултатите, очаквани от външния свят.
Създавайки ви определените условия, Сатурн ви заставя да мислите, да работите и да преодолявате вътрешното напрежение, възникващо всеки път, когато се сблъсквате с трудни проблеми.
Но една от основните задачи на Сатурн е, че съхранява информацията за всички превъплъщения на вашата душа.
Затова, когато дойде времето "да се преродите", небесно тяло определя за вас основните направления на развитие и реализация на кармичните програми и формира общото кармично пространство като осигурява причинно-следствените връзки, които постепенно се разгръщат във времето и се проявяват в най-различни ситуации идващи една след друга или случващи се паралелно. При това, ако при решаването на предложените от Сатурн задачи вие не се опитвате да се отдалечите твърде много от основния път, то може да бъдете уверени, че няма да заработите утежняваща Карма. В този случай вашият Сатурн в следващите прераждания ще остане силен и директен. Освен това планетата винаги ще създава за вас достойни условия за работа.
Ако се опитате някога да не спазвате условията на своята Карма и да разрушите естествените връзки, създадени от планетата за ваше добро, то това е най-сигурния начин да нарушите основната програма на своето прераждане. В този случай, в бъдеще, Сатурн няма да успее да сформира за вас достатъчно устойчиво жизнено пространство и вие ще се окажете или много слаби, или доста назадничави.
Във връзка с написаното по-горе става ясно, че съществуват два варианта за работа с кармичната програма, предложена от Сатурн:
Първият вариант помага на всички да формират позитивна Карма. Този вариант предполага, че вие ще следвате указанията на планетата. В този случай, получавайки много сложен проблем и изпитвайки значително напрежение, вие все пак ще решите задачата, постигайки необходимия резултат и опит. След което може да разчитате на съответстваща компенсация, която обикновено се проявява като някои материални поощрения или изглежда като много точна, разбираема за вас реакция на околните, укрепваща вашите позиции в социума и създаваща вътрешна устойчивост, необходима за решаването на следващите задачи.
Вторият вариант ви пречи да формирате позитивна Карма. Ако решавайки своите проблеми, вие се опитвате да избягате твърде далеч, в страни от основния си път, игнорирайки указанията на Сатурн, то напълно е вероятно това поведение да се окаже изключително несъвършенно и да не успеете да се задържите на определеното положение достатъчно време, което е необходимо за решаването на една или друга задача. В някои случаи при такова поведение вие не можете да издържите на напрежението създадено от околния свят и всичко, което правите – бързо се разпада, доставяйки ви много неприятности.
На ситуационно ниво това обикновено е предхождано от следните кармични нарушения:
•нежелание да се съобразявате с обективната реалност;
•невъзможност да контролирате своите действия;
•неосъзнати действия;
•затваряне в себе си, понякога за дълго време;
•неразбиране и неприятни проблеми, изискващи много бързо и точно решение;
•неуважение към динамиката на времето.
В този случай Сатурн ще се прояви, от ваша гледна точка, като планета, създаваща препятствия, които е невъзможно да преодолеете. При това, дори и най-незначителните ограничения и усложнения ще ви иска да заобиколите по всякакъв начин (възможно е този начин не винаги да е достоен) или изобщо да се откажете от работата.
Както се разбира, в резултат на такива „упражнения“ може постепенно да се натрупа отрицателен опит, значително утежняващ индивидуалната Карма и правещ вътрешното пространство на всеки още по-несъвършенно. И така, възможно е не веднага и не задължително в следващото прераждане, планетата да се окаже отначало слаба по положение в знак и дом, след това могат да се появят доста напрегнати аспекти, след това тя става ретроградна – т.е. помага ви се да използвате правилно всички нейни качества.
В събитиен план това ще изглежда като липса на вътрешна устойчивост и стабилност при решаването на каквито и да било задачи. И разбира се, може да се досетите какви качества ще демонстрират притежателите на ретрограден Сатурн като господар на Кармата, а и околните.
В живота тези качества могат да се проявят като:
•опит за прекален натиск върху околните, заради безсилие;
•лоша концентрация на вниманието;
•липса на воля;
•изключителна зависимост от собствените решения;
•невъзможност на време да видите своите грешки;
•освен това – чувството за дълг, отговорност, време – като изключително финни понятия могат да бъдат неправилно разбрани от човека.
Освен това, на ретрограден Сатурн човек не винаги може до край да осъзнае причината за възникване в живота му на един или друг проблем, а също и степенна на неговата значимост. Също така, той не може веднага да види възможните решения и какъв ще бъде резултата свързан с конкретния проблем. Това може да изглежда така:
Именно в момента, когато идва времето да започва работа, човекът губи почва под краката и не се ориентира в обкръжаващата го реалност. В бъдеще не е в състояние да концентрира своето внимание върху едно нещо и да следи за знаците на съдбата по пътя си, той спира да разбира смисъла на случващото се около него и често избира неправилния начин за решаване на задачите, лутайки се в плетеницата от създадените от самия него проблеми.
Често може да чуете: „Това не е твоята работа“ и въпрос „Защо?“. Отговорът, който обикновено давате е: „Нямаше нищо друго“ или „Не знаех или не разбирах, че това не е моя път“; или „Така ми препоръчаха“. При всички случаи се питате: „А кой е виновен?“, а е вероятно междувременно да сте срещали „знаци“.
В този вариант ясно личи вътрешна неустойчивост, отсъствие на внимание, суета, неуважение към динамиката на времето и именно те стават след това истински врагове по време на ретрограден Сатурн. Те пречат на човек ясно да определи направлението, което би могло да го доведе до достойно решаване на задачите и би помогнало при избора на най-добрите пътища да постигане на успех в професионалната или социалната сфера.
Ретрограден Сатурн в наталния хороскоп може да говори за това, че някога, много отдавна, в далечно прераждане, човекът твърде активно е осъждал своите близки, партньорите си, търсел е за себе си незаслужено внимание, допускал е етични нарушения. Възможно е също така, човек да е използвал силите на някое небесно тяло (не е задължително да е самия Сатурн) за създаване на комфортно жизнено пространство и не е отчитал състоянието на външния свят.
Това би могло да се изрази в следния вид:
•повишени претенции към околните;
•нежелание да се съобразявате с обективните обстоятелства;
•нежелание да приемете чуждата гледна точка;
•активно натрапване на своята гледна точка;
•много твърдо противопоставяне на околния свят;
•нетърпимост, понякога жестокост по отношение на своите близки;
•и във връзка с това, активно осъждане на каквито и да било прояви на партньорите;
•а също и много друго, което ви прави недостойни представители на земната Карма.
Затова миналия опит, това не са просто думи, това е създадената от вас в минали животи реалност, качества които вие сега сте принудени да използвате.
И в заключение: всяка силна директна планета в хороскопа говори за това, че е възможно в бъдеще тя да стане ретроградна, защото съдържа твърде много опит. Ако не успеете да се възползвате от тях грамотно, то е напълно възможно в бъдеще този опит да се окаже твърде тежък и да не ви е нужен. В този случай ще се наложи просто да се откажете от него, което и се случва когато ретроградната планета е много напрегната. Ретроградната планета, при правилна работа с нея, може да окаже в бъдеще много силно небесно тяло, което да ви даде положителен жизнен опит.